Recent Posts

Job vacancy at DVSC - Deadline Extended/Swydd wag yn CGGSDd - Y dyddiad cau wedi'i estyn

[Please scroll down for Welsh]

​​​​​​​​

DVSC is currently recruiting for a Wellbeing Partnerships Coordinator to develop our Wellbeing Services.


The job description with person specification, and application form are available here.

DVSC runs as a social enterprise and all posts in the organisation are subject to an annual funding review.


Our Welsh Language Action Plan can be reviewed here. The Welsh Language Skills Matrix can be viewed here.

We are actively seeking to recruit Welsh Language speakers or individuals who have a reasonable level of proficiency in Welsh and willingness to learn

Appointment subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.

Please send your application to office@dvsc.co.uk by no later than midday Monday 1 March 2021.

Interviews will be held on the week beginning the 15 March 2021.

If you would like to have an informal chat about the role, please contact Lisa Williams on 01824 702 441

For more information and updates follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube or subscribe to our news updates at: www.dvsc.co.uk

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Partneriaethau Lles i ddatblygu ein Gwasanaethau Lles.


Mae’r disgrifiad swydd ynghyd â manyleb yr unigolyn, a ffurflen gais ar gael ar ein gwefan, yma


Mae CGGSDd yn cynnal menter gymdeithasol ac mae’r holl swyddi yn y sefydliad yn ddarostyngedig i adolygiad cyllido blynyddol.


Gellir gweld ein Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg yma. Gellir gweld y Matrics Sgiliau Cymraeg yma.

Rydym ni’n ymdrechu i recriwtio siaradwyr Cymreg neu unigolion â lefel hyfedredd rhesymol yn y Gymraeg ac sy’n barod i ddysgu’r iaith

Penodir yn ddarostyngedig i wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.

Anfonwch eich cais i office@dvsc.co.uk erbyn Dydd Llun 1 Mawrth 2021, fan bellaf, os gwelwch yn dda.

Cynhelir cyfweliadau wythnos yn dechrau 15 Mawrth 2021.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swyddi hyn, mae croeso i chi gysylltu gyda Lisa Williams ar 01824 702 441

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau, dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube neu tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk​​

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487