Recent Posts

Sector Support (39) - DVSC releases the latest Sector Support Bulletin - Mae CGGSDd yn rhyddhau'r Bwletin Cymorth Sector diweddaraf

September 6, 2019

Scroll down for English

 

Fel rhan o'n hymgysylltiad â'n haelodau, rydym yn cynhyrchu Bwletin Cymorth Sector rheolaidd sy'n cynnwys pynciau: Dysgu a Hyfforddiant, Menter Gymdeithasol, Cyllid Cynaliadwy, Rheoli Grantiau CGGSDd, Llywodraethu Da, Gwirfoddoli a Dylanwadu ac Ymgysylltu.

 

Gallwch ddarllen y Bwletin Cymorth Sector llawn yma.

 

Gweler isod bip o'r hyn sydd wedi'i gynnwys.

 

 

Dysgu a Hyfforddiant

 

Mae CGGSDd yn cynnig cyrsiau hyfforddiant ansawdd uchel am bris cystadleuol. Rydym ni’n bartner gydag ystod o fudiadau eraill i gynnig hyfforddiant ansawdd uchel, fforddiadwy ac yn aml AM DDIM. Os hoffech gael rhagor o fanylion cliciwch yma neu ffoniwch ni ar 01824 702 441.

 

Cefnogi Gwirfoddolwyr

AM DDIM

2, 9, 16, 30 Medi a 7 Hydref

9:30am— 3pm

Canolfan Naylor Leyland

 

L1 Gwasanaethau Cwsmer       

AM DDIM

11, 18 Medi a 2 Hydref

9:30am— 3pm

Canolfan Naylor Leyland

 

Gweithdy cydgynhyrchu

AM DDIM

18 Tachwedd

10am-1pm

Canolfan Naylor Leyland

 

Dwyieithrwydd yn y Gweithle

AM DDIM

26 Tachwedd

9:30am-12:30pm

Canolfan Naylor Leyland

 

Gweithdy Gwerth ac Effaith Cymdeithasol

AM DDIM

4 Rhagfyr

10am—12pm

Canolfan Naylor Leyland

 

Cyflwyniad i Wirfoddoli Digidol

AM DDIM

I’w gadarnhau

 

 

Dilynwch ein tudalen Eventbrite i gael eich hysbysu am holl gyrsiau, gweithdai a digwyddiadau CGGSDd.

 

Rydym ni’n cynnal sesiynau ymwybyddiaeth Ffrindiau Dementia fel rhan o’r Rhaglen Dementia Ymwybodol dan arweiniad y Gymuned. Edrychwch ar ein tudalen Eventbrite i weld pryd maen nhw. 

 

Rydym ni’n awyddus i barhau i wella - llenwch ein Arolwg Hyfforddiant byr yma a dweud wrthym ni am eich anghenion hyfforddiant chi. 

 

As part of our engagement with our members, we produce a regular Sector Support Bulletin covering topics including: Learning and Training, Social Enterprise, Sustainable Funding, DVSC Grant Management, Good Governance, Volunteering and Influencing and Engagement.

 

You can read the full Sector Support Bulletin here.

 

See below a snippet of what is included.


Learning and Training

 

DVSC offer high quality, competitively priced training courses. We partner with a range of other organisations to bring you high quality affordable and often FREE training. For more information click here or call us on 01824 702 441.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporting Volunteers FREE

2, 9, 16, 30 September & 7 October

9:30am— 3pm
Naylor Leyland Centre,

 

L1 Customer Service FREE
11, 18 September & 2 October
9:30am— 3pm
Naylor Leyland Centre

 

Coproduction workshop FREE
18 November
10am-1pm
Naylor Leyland Centre

 

Bilingualism at Work FREE
26 November
9:30am-12:30pm
Naylor Leyland Centre

 

Social Value & Impact workshop FREE
4 December
10am—12pm
Naylor Leyland Centre

 

Introduction to Digital Volunteering FREE
TBC


We will be rolling out a series of Digital Volunteering courses in the coming year. Follow our Eventbrite page to be kept informed.

 

 

Follow our Eventbrite page to keep up to date with all the courses, workshops and events at DVSC.

 

We are running Dementia Friends Awareness sessions as part of our Dementia Aware Community Led Programme. Have a look on our Eventbrite page to see when they are.

 

We want to keep improving - complete our quick Training Survey here and tell us what you need.

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Please reload

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487