Recent Posts

DEVELOPING OUR DENTAL STRATEGY


DEVELOPING OUR DENTAL STRATEGY

16th July 5:30 – 8:00 pm

Faenol Fawr, Bodelwyddan

An Invitation to come along and have your say……

  • Take part in developing our ideas for the journey to excellent dental care provision in North Wales for the future

  • Talk to us so we can gather your feedback and understand what our patients needs will be in the future

  • Help us plan services effectively

Get involved, Get in touch:-

We are at the beginning of a journey to develop a new strategy for dental health across North Wales. We want to hear about your experience of dental health services to help us to develop a strategy that responds to the needs of people living in North Wales.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/MBPHA/

Mike Buckle, Assistant Director of North Wales Dental Services

Betsi Cadwaladr Dental Services

Room 122, First Floor Royal Alexandra Hospital

Marine Drive

Rhyl LL18 3AS

BCU.Dentalstrategy@wales.nhs.uk

RSVP by 5 July – limited places allocated first come first served

Please advise if you have any access requirements

----------------------------------------------------------------------------------------

DATBLYGU EIN STRATEGAETH DDEINTYDDOL

16 Gorffennaf 5:30 – 8:00 pm

Faenol Fawr, Bodelwyddan

Gwahoddiad i alw heibio er mwyn dweud eich dweud……

  • Cymerwch ran mewn datblygu ein syniadau o ran y daith tuag at ddarpariaeth gofal deintyddol ardderchog yng Ngogledd Cymru ar gyfer y dyfodol

  • Siaradwch â ni fel y gallwn gasglu eich adborth gan ddeall beth fydd anghenion ein cleifion yn y dyfodol

  • Helpwch ni i gynllunio gwasanaethau'n effeithiol

Cymerwch ran, Cysylltwch â ni:-

Rydym ar ddechrau taith i ddatblygu strategaeth newydd ar gyfer iechyd deintyddol ar draws Gogledd Cymru. Rydym eisiau clywed am eich profiad o wasanaethau iechyd deintyddol i'n helpu i ddatblygu strategaeth sy'n ymateb i anghenion pobl sy'n byw yng Ngogledd Cymru.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/MBPHA/

Mike Buckle, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Deintyddol Gogledd Cymru

Gwasanaethau Deintyddol Betsi Cadwaladr

Ystafell 122, Llawr Cyntaf Ysbyty Brenhinol Alexandra

Rhodfa'r Môr

Y Rhyl LL18 3AS

BCU.Dentalstrategy@wales.nhs.uk

Ymatebwch erbyn 5 Gorffennaf - dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael, felly'r cyntaf i'r felin fydd hi

Rhowch wybod os bydd gennych unrhyw ofynion mynediad

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487