Recent Posts

DVSC Grant News - Match funding available for Dementia Aware activities in Dementia Action Week


Need a bit of #Mondaymotivation in Dementia Action Week #DAW2019 well look no further!

Key dates for your funding diary in May include:

22 May 2019 – The Dementia Aware Community Led Grant programme and Welsh Church Act funding opens!

Up to £20,000 is available for projects and activities that focus on enhancing individual and community wellbeing.

Our independent Dementia Aware Decision Making Panel including people living with dementia, and their carers, will scrutinise these proposals and make their recommendations.

Applicants can apply for match funding from both funding streams with a total of £1500 applied for per application.

Deadline – end of June 2019

5 June 2019 – The Denbighshire Youth Led Grants programme opens!

Up to £5000 is available for youth led initiatives; the maximum size of application is £2,500.

Our Youth Panel also puts young people in the lead as decision makers.

Deadline - end of July 2019

For further advice about funding opportunities visit the grants and sustainable funding section of the DVSC website or our events page where you can find out about our Funding Fairs and other Sector Support activities.

Blog in Welsh

Ein rhaglen Grantiau Cymunedau Dementia Ymwybodol yw un o'r rhaglenni grantiau mae CGGSDd yn ei weinyddu.

Cewch weld y datganiadau i'r wasg ynghylch y rhaglen grantiau hon yma.

Dysgwch ragor am y digwyddiadau'n gysylltiedig â'r rhaglen yma.

Mae’r dyddiadau allweddol i’ch dyddiadur cyllido eleni yn cynnwys:

22 Mai 2019 – y rhaglen Grantiau Dementia Ymwybodol dan arweiniad y Gymuned a chyllid Cronfa’r Degwm yn agor!

Mae hyd at £20,000 ar gael ar gyfer prosiectau a gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar wella llesiant unigolion a chymunedau.

Bydd ein Panel Gwneud Penderfyniadau Dementia Ymwybodol, sy’n cynnwys pobl sy’n byw gyda demensia a’u gofalwyr, yn craffu ar y ceisiadau hyn ac yn gwneud argymhellion.

Gall ymgeiswyr wneud cais am gyllid cyfatebol o’r ddwy ffrwd gyllido, gan geisio am gyfanswm o £X fesul cais.

Dyddiad cau – diwedd Mehefin 2019

5 Mehefin 2019 – rhaglen Grantiau dan arweiniad Ieuenctid Sir Ddinbych yn agor!

Mae hyd at £5,000 ar gael ar gyfer mentrau dan arweiniad ieuenctid; gellir ymgeisio am uchafswm o £2,500.

Mae ein Panel Ieuenctid yn grymuso pobl ifanc i wneud penderfyniadau ynghylch dyfarnu’r grantiau hyn.

Dyddiad cau – diwedd Gorffennaf 2019

For further advice about funding opportunities visit the sustainable funding section of the DVSC website or our events section where you can find out about our Funding Fairs and other Sector Support activities.

You can also sign up for our Sector Support Bulletin.

You can also sign up for our Sector Support Bulletin.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487