Recent Posts

NEW Job Vacancy at DVSC: Community Wellbeing Officer - Dementia Aware


JOB VACANCIES AT DVSC

DVSC is currently recruiting for a new post. This is an exciting time to join the organisation and contribute to its enterprise development.

Community Wellbeing Officer - Dementia Aware – Full time (part time will be considered)

The job description with person specification, additional information and application form are attached and are also available on our website Work with Us page.

Knowledge and awareness of Dementia and individuals living with Dementia is a requirement of the post.

Funding has been secured for the post until 31 March 2020.

Our Welsh Language Statement and Action Plan can also be reviewed on our website. We are actively seeking to recruit Welsh Language speakers.

Appointment subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.

Please send your application to office@dvsc.co.uk by no later than midday Wednesday 3 June 2019

Interviews are expected to take place on week beginning 10 June 2019.

If you would like to have an informal chat about the role, please contact: Julie Pierce on 01824 702 441

SWYDDI GWAG CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn recriwtio swydd newydd ar hyn o bryd. Mae’n adeg cyffrous i ymuno â’r sefydliad a chyfrannu at ddatblygu ei fentrau.

Swyddog Lles Cymunedol - Deall Demensia – amser llawn (bydd rhan amser yn cael ei ystyried)

Mae’r disgrifiad swydd gyda manyleb yr unigolyn a’r ffurflen gais ynghlwm ac ar gael ar ein gwefan, y dudalen Gweithio gyda ni.

Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n byw gyda dementia yn un o ofynion y swydd.

Mae cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y swydd tan 31 Mawrth 2020.

Gellir gweld ein Datganiad a Chynllun Gweithredu’r Gymraeg ar ein gwefan. Rydym ni’n ceisio recriwtio siaradwyr Cymraeg.

Penodir yn amodol ar wiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.

Anfonwch eich cais i office@dvsc.co.uk erbyn hanner dydd ddydd Mercher, 3 Mehefin 2019 fan bellaf, os gwelwch yn dda.

Disgwylir cynnal y cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 10 Mehefin 2019.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd hyn mae croeso i chi gysylltu gyda

Julie Pierce 01824 702 441.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487