Recent Posts

Influencing Opportunity (34) - Dementia Strategy Consultation

As part of our commitment to influencing and engaging, we share the information below with you.

If you believe this is a priority area for further discussion at one of DVSC’s network meetings or Membership Forum do let us know.

The strategy is part of the Regional Partnership Board’s plan to improve services for people living with dementia in North Wales. It’s being written by the six councils, Betsi Cadwaladr University Health Board along with other partners.

What do you think should be included in the North Wales Dementia Strategy?

You can have your say through our online survey:

https://www.northwalescollaborative.wales/dementia-strategy-consultation/

Please send all your answers back to us by 26 July 2019

Ymgynghoriad Strategaeth Dementia

Mae’r strategaeth yn rhan o gynllun y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i wella gwasanaethau ar gyfer pobl yn byw gyda Dementia yng Ngogledd Cymru. Mae’n cael ei ysgrifennu gan y chwe chyngor, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ogystal â phartneriaid eraill.

Beth yn eich barn chi ddylai gael ei gynnwys yn Strategaeth Dementia Gogledd Cymru?

Gallwch fynegi eich barn yn ein harolwg ar-lein:

https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/ymgynghoriad-strategaeth-dementia/

Anfonwch eich holl atebion atom erbyn 26 Gorffennaf 2019

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487