Recent Posts

Influencing Opportunity (27) - Community Led Dementia Aware Programme - Survey

As part of our commitment to influencing and engaging, we share the information below with you.

If you believe this is a priority area for further discussion at one of DVSC’s network meetings or Membership Forum do let us know.

Dementia Aware Denbighshire

Life Story Network CIC has been commissioned by Denbighshire Voluntary Services Council (DVSC) to carry out a community mapping exercise for DVSC’s Community Led Dementia Aware Programme’.

We want to find out the current level of awareness across Denbighshire, looking at where there is already interest and activity in raising awareness about dementia and where there is not much happening. This will provide a benchmark for DVSC to measure the impact of its programme.

Please find below the link to complete the survey – it should not take more than 10 minutes.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/PYK5TLR

Thank you for your time

Dementia Ymwybodol o Sir Ddinbych

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) wedi comisiynu cwmni budd cymunedol Life Story Network CIC i gynnal ymarfer mapio cymunedau ar gyfer ei raglen Ymwybyddiaeth Demensia dan arweiniad y Gymuned.

Rydym ni eisiau canfod y lefel ymwybyddiaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd, gan edrych lle mae diddordeb a gweithgareddau sy’n cynyddu ymwybyddiaeth am ddemensia eisoes, a lle nad oes llawer yn digwydd. Bydd hyn yn darparu meincnod i CGGSDd i fesur effaith ei raglen.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/CQR3WDV Gofynnwn yn garedig i chi ateb yr holiadur byr hwn, os gwelwch yn dda – ni ddylai gymryd mwy na 10 munud.

Diolch yn fawr

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487