Recent Posts

NEW Job Vacancies at DVSC: Sector Development Officer & Impact & Evaluation Officer


JOB VACANCIES AT DVSC

DVSC is currently recruiting for two new posts. This is an exciting time to join the organisation and contribute to its enterprise development.

Sector Development Officer – Full time

Impact & Evaluation Officer – Part time

The job descriptions with person specifications, additional information and application forms are available on our website Work with Us page.

Our Welsh Language Statement and Action Plan can also be reviewed on our website. We are actively seeking to recruit Welsh Language speakers.

Appointment subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.

Please send your completed application to office@dvsc.co.uk no later than Friday 26th April 2019

Interviews are expected to take place on Tuesday 30th April 2019.

If you would like to have an informal chat about the role please contact: Lisa Williams on 01824 702 441

SWYDDI GWAG CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn recriwtio i dau swydd newydd ar hyn o bryd. Mae’n adeg cyffrous i ymuno â’r sefydliad a chyfrannu at ddatblygu ei fentrau. Mae pob swydd yn swydd amser llawn.

Swyddog Datblygu’r Sector – Llawn amser

Swyddog Effaith a Gwerthuso - rhan amser

Mae'r disgrifiadau swydd gyda manylebau person, gwybodaeth ychwanegol a ffurflenni cais ar gael ar ein gwefan Gweithio gyda Ni.

Gellir gweld ein Datganiad a Chynllun Gweithredu’r Gymraeg ar ein gwefan. Rydym ni’n ceisio recriwtio siaradwyr Cymraeg.

Penodir yn amodol ar wiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi'i llenwi at office@dvsc.co.uk ddim hwyrach na dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Disgwylir i gyfweliadau ddigwydd ddydd Mawrth 300 Ebrill 2019

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch â: Lisa Williams ar 01824 702 441

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487