Recent Posts

Influencing Opportunity (25) - #LetsTalkRhyl - Rhyl Town Centre Future Plan

As part of our commitment to influencing and engaging, we share the information below with you.

If you believe this is a priority area for further discussion at one of DVSC’s network meetings or Membership Forum do let us know.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rhyl Town Centre

Future Plan

We previously held workshops in March & July of 2018 we have been working hard to take your suggestions on board and to begin to work them into a Vision for Rhyl Town Centre. Now, we’d like to update you on our work and invite you to get involved as we continue to develop new ideas.

The details of the workshop are:

Rhyl Town Hall

Thursday 28th March

2.30pm to 4.30pm or 5.30pm to 7.30pm

Light refreshments will be provided. Please click here to RSVP to this email, by no later than Friday 22nd March 2019.

RSVP

If you have any questions, please do not hesitate to get in touch:

The Rhyl Town Centre

Future Plan team:

www.denbighshire.gov.uk/RhylTownCentrePlan

RhylTownCentrePlan@denbighshire.gov.uk

Ask for Sarah:

01952 433211

#LetsTalkRhyl

Cynllun Dyfodol

Canol Tref y Rhyl

Cynhaliwyd gweithdai ym mis Mawrth a mis Gorffennaf 2018 ac rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ystyried eich awgrymiadau a dechrau eu defnyddio i lunio Gweledigaeth ar gyfer Canol Tref y Rhyl. Nawr, hoffwn eich diweddaru am ein gwaith a'ch gwahodd i gyfranogi wrth i ni barhau i ddatblygu syniadau newydd. Manylion y gweithdy yw:

Neuadd y Dref y Rhyl

Dydd Iau 28 Mawrth

2.30pm tan 4.30pm neu 5.30pm tan 7.30pm

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael. Cliciwch yma i ateb yr e-bost hwn, ddim hwyrach na dydd Gwener 22 Mawrth 2019.

RSVP

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Tîm Cynllun Dyfodol

Canol Dref Y Rhyl

www.sirddinbych.gov.uk/CynllunCanolDrefYRhyl

CynllunCanolDrefYRhyl@sirddinbych.gov.uk

Gofyn am Sarah:

01952 433211

#SiaradAmRhyl

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487