Recent Posts

Sector Support (10) - Small Workplace Health Award - opportunity for third sector organisations to e


As part of our Sector Support service, we share information which we hope you will find helpful and interesting. We welcome opportunities to work in partnership, so if you are a member or partner with suggestions about services or training that would enhance our offer to members and the social enterprise sector in Denbighshire, then contact us. In the meantime, read more here and join us as a voice for change in Denbighshire…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Why invest in workplace health?

Recently, evidence has been collected indicating clear links between investment in the health of the workforce and a number of positive outcomes. A number of North American studies have indicated a return on investment in the range of three – eight to one indicating that for every dollar spent there is a quantifiable beneficial outcome of three to eight dollars.

Small Workplace Health Award

The Small Workplace Health Award is the national mark of quality for health and well-being aimed at organisations employing fewer than 50 people.

It is a developmental process, based on good practice and improvement and it can be used to support the creation of activities that promote the health and well-being of employees. The award has been developed to target the key preventable ill-health issues in your workplace, which will also help to increase organisational performance and productivity.

Three levels of award can be achieved, reflecting the range of actions that an organisation is taking to promote the health and well-being of its staff. The modules that make up each level are stand-alone and it is recommended that organisations view them as a developmental award to be achieved over time.

The diagram summarises the key areas covered at each award level.

For more information and support

Dr Sonia Khoury, Practitioner Workplace Health

07773055056 Sonia.khoury@wales.nhs.uk

Wobr Iechyd Gweithle Bach

Mae’r Wobr Iechyd Gweithle Bach yn nod ansawdd iechyd a less cenedlaethol i sefydliadau sy’n cflogi llai na 50 o bobl.

Mae’n broses datblygu sy’n seiliedig ar arfer da a gwella, ac mae modd defnyddio’r wobri gefnogi’r gwaith o greu gweighgareddau sy’n hyrwyddo iechyd a lles gweithwyr. Mae’r wobr wedi cael ei datblygu i dargedu problemau afiechyd allweddol y gelklid eu hosgoi yn eich gweithle, a fydd hefyd yn helpu i wella perfformiad a chynhyrchiant y sefydliad.

Gellir ennill gwobr ar dair lefel, sy’n adlewyrchu’r amryfal gamau gweithredu y mae sefydliad yn eu cymryd i hyrwyddo iechyd a lles ei staff. Mae modiwliau ar bob lefel yn annibynnol ac argymhellir bod sefydliadau’n edrych arnynt fel gwobr ddatblygol i’w hennill dros amser.

Mae'r diagram yn crynhoi'r meysydd allweddol a gwmpesir ar bob lefel a ddyfernir.

I gael rhagor o wybodaeth a chymorth

Dr Sonia Khoury, Practitioner Workplace Health 07773055056 Sonia.khoury@wales.nhs.uk

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487