download.png

English

1200px-Flag_of_Wales_(1959–present).svg.

     Cymraeg       

Croeso i wefan Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd). Cliciwch i fynd yn syth i’r safle neu sgroliwch i lawr i ddarllen ein newyddion cyffrous. 

CYNLLUNIAU NEUADD Y FARCHNAD 

Gadewch i ni wybod eich barn a chofrestru i gael eich hysbysu am y datblygiadau diweddaraf neu gymryd rhan! 

Roedd CGGSDd wrth ei fodd yn cael ei ddewis fel un y dyfarnwyd arian o’r Gronfa Her yr Economi Sylfaenol iddo gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2019, mewn cystadleuaeth gryf iawn.  

Mae llwyddiant yn denu cyllid o’r Gronfa Her yn ein galluogi i lansio Neuadd y Farchnad yn Rhuthun fel menter gymdeithasol eleni. 

Cewch ragor o wybodaeth am ein cynlluniau ar gyfer Neuadd y Farchnad yma, ac am y digwyddiadau ymgysylltu y byddwn ni’n eu cynnal yno ym mis Ionawr a Chwefror isod. Dim angen cofrestru, dim ond dod draw! 

Marchnad

Gymunedol

Newydd

Rhuthun

YMGYSYLLTU A DIGWYDDIADAU   

Digwyddiad Ymgysylltu gyda’r Gymuned

Dydd Mercher 29ain Ionawr
3.00yp – 7.00yh

Mewn partneriaeth gydag Ymlaen Rhuthun

Diwrnod Agored i Wneuthurwyr

Dydd Sadwrn 8fed Chwefror

10.00yb – 2.00yp

Cyfle i ymchwilio i’r cyfle i gael stondin yn y farchnad 

Digwyddiad Ymgysylltu gyda’r Gymuned

Dydd Gwener 15fed Chwefror

10.00yb – 2.00yp

Rhannu eich syniadau ar gyfer Neuadd y Farchnad 

Digwyddiad Ymgysylltu gyda’r Gymuned

Dydd Gwener 31ain Ionawr

10.00yb – 2.00yp

Rhannu eich syniadau ar gyfer Neuadd y Farchnad 

Noson Agored i Wneuthurwyr

Dydd Mercher 12fed Chwefror

3.00yp – 7.00yh

Cyfle i ymchwilio i’r cyfle i gael stondin yn y farchnad 

Digwyddiad Ymgysylltu gyda’r Gymuned

Dydd Sadwrn 19fed Chwefror

3.00yp – 7.00yh

Rhannu eich syniadau ar gyfer Neuadd y Farchnad 

HOFFECH CHI GAEL GWYBOD MWY?

Diolch yn fawr iawn am ddarllen hyn. Gobeithiwn yn fawr y byddwch chi’n ymuno gyda ni yn y fenter gymunedol newydd hon!