Croeso i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Ein cenhadaeth yw darparu cymorth rhagorol i wirfoddolwyr, mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr a’r trydydd sector a bod yn llais dylanwadol yn Sir Ddinbych

 Rydym ni wrthi’n ailddatblygu ein gwefan gorfforaethol ar hyn o bryd. Y ffordd orau o gadw mewn cysylltiad yn y cyfamser yw:

 Ein hoffi ni ar Gweplyfr / Facebook

 Neu ein dilyn ni ar Trydar

Rydym ni’n rhoi negeseuon ar y rhain yn ddyddiol.

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn y broses o ailfywiogi ei gynnig aelodaeth, a byddwn yn cyflwyno’r cynnig aelodaeth newydd hwn o fis Ebrill 2017.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau neu sylwadau ar bethau fyddai’n werthfawr i chi fel rhan o’r cynnig aelodaeth hwn, gadewch i ni wybod, os gwelwch yn dda! Rydym ni’n croesoawu eich syniadau a’ch adborth chi.

Os ydych chi’n aelod o’r cyhoedd ac eisiau bod y cyswllt sy’n helpu newid bywyd person yma yn Sir Ddinbych, yna edrychwch ar ein gwefan newydd, www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net lle cewch ganfod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i wirfoddolwyr. Bydd ein tîm cyfeillgar yn hapus i’ch cynorthwyo chi.

Os ydych chi’n fudiad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych ac yn awyddus i ddysgu am a rhannu arferion gorau yn yr ardal hon yna edrychwch ar www.gwirfoddolwyrsirddinbych.org a chofrestrwch eich diddordeb i gymryd rhan.

Yn olaf, os ydych chi am gysylltu ag aelod o dîm Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yna anfonwch neges e-bost, os gwelwch yn dda:  office@dvsc.co.uk neu ffoniwch ni ar 01824 702 441

Diddordeb mewn Gwirfoddoli?

Medrwn gyfateb eich sgiliau a’ch diddordebau i gyfle sy’n gweddu i chi.

cymrwch y cam cyntaf
'