Swyddi

 SWYDDI MEWNOL

Annwyl Gyfaill

Mae gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ddau gyfle rhagorol i ddechreuwyr, ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sy’n byw yng Nghymru. Rhaid i ymgeiswyr â diddordeb mewn gwneud cais am y swyddi hyn fodloni meini prawf Twf Swyddi Cymru a rhaid ymgeisio trwy wefan Gyrfa Cymru.

 Mae’r cyfleoedd gwaith yn yn cael eu hysbysebu ar https://ams.careerswales.com/Public/Default.aspx ar hyn o bryd.

 Mae’r swydd Cymhorthydd Datblygu dan gyfeirnod 36030

Mae’r swydd Gweinyddydd Cymorth Busnes dan gyfeirnod 36026

 Os ydych chi’n teipio Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn yr adran Chwilio am ar wefan Gyrfa Cymru, dylai ddangos y ddwy swydd i chi. Y dewis arall yw nodi’r cyfeirnodau (36030 a 36026) yn yr adran Cyfeirnod ac eto dylai’r swyddi ymddangos.

A fyddech chi gystal â rhannu’r cyfleoedd swyddi hyn gyda’ch rhwydweithiau, eich ffrindiau a’ch teulu mor eang ag y bo modd os gwelwch yn dda, fel bod cymaint o bobl ifanc ag y bo modd sy’n byw yng ngogledd Cymru yn dod i wybod am hyn.

Os ydych chi’n cael problemau yn cael manylion y cyfleoedd hyn ar wefan Gyrfa Cymru ffoniwch fi ar 01824 709 322 os gwelwch yn dda ac fe wnaf i gynorthwyo ymgeiswyr â diddordeb i lywio eu ffordd trwy wefan Gyrfa Cymru os oes angen.

Diolch yn fawr iawn

Jackie

Hwylusydd Ymgysylltu Gwirfoddoli a Llesiant

 

******************************************************************************************

SWYDDI ALLANOL

 

Dim Swyddi a’r hyn o bryd