PLEIDLAIS PROSIECTAU’R BOBL BELLACH AR AGOR

MAE PLEIDLAIS PROSIECTAU’R BOBL BELLACH AR AGOR GYDA £150,000 I’W ENNILL LEDLED ITV CYMRU WALES

 Mae’r Gronfa Loteri Fawr, ITV a’r Loteri Genedlaethol wedi dod ynghyd i roi cyfle i gyhoedd y DU benderfynu sut bydd £3 miliwn o ariannu’r Loteri yn gwneud gwahaniaeth yn eu hardal leol.

Mae pum prosiect wedi cyrraedd y rhestr fer yn ITV Cymru Wales i gymryd rhan mewn cystadleuaeth deledu ble fydd y tri gyda’r nifer uchaf o bleidleisiau’r cyhoedd yn derbyn grantiau o hyd at £50,000. Mae’r bleidlais bellach ar agor ar www.prosiectaurbobl.org.uk.  I blwydleisio ewch ar y linc isod:-

https://drive.google.com/file/d/0B-9_o6awV-ovM2tmUURFeklBRUk/view?usp=sharing