diwrnod o apwyntiadau yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â’r Gronfa Loteri Fawr, Rhoi’n Lleol, Y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol (CGGC) a’r Gronfa Gofal Canolradd (DVSC).

 Annwyl Gydweithiwr 

 

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Sir Ddinbych yn hapus i gyhoeddi y bydd 

localgiving-orange-logo            wcva-logo                    nwsic-logo

Mae’r cyfle i gael mynediad at amrywiaeth o raglenni ariannu poblogaidd a chefnogaeth codi arian yn agored i grwpiau gwirfoddol a chymunedol.  Bydd modd i grwpiau sy’n gwasanaethu Sir Ddinbych ymgeisio am apwyntiad 30 munud gyda  Gareth Hughes o’r Gronfa Loteri Fawr neu alw i mewn i weld Emma Jones Rheolwr Datblygu Rhoi’n Lleol Gogledd Cymru, Morgan Armstrong o’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ac Emily Reddy o’r Gronfa Gofal Canolradd i drafod cymhwyster a photensial cynnig prosiect newydd ac i drafod rhoi cefnogaeth i fentrau presennol drwy godi arian yn lleol.

 

Bydd angen i grwpiau sydd am ymgeisio fod ar gael ar unrhyw amser rhwng 9:00AM a 4:00PM ar y 29ain  o Fedi 2016 – bydd cadarnhâd o amser yr apwyntiad yn cael ei anfon at yr ymgeiswyr llwyddiannus erbyn yr 20fed o Fedi 2016.

 

Bydd pob apwyntiad yn cymryd lle yn swyddfa Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, LL15 1AF

Mae gwybodaeth bellach i’w weld yn y ddogfen sydd wedi’i hatodi neu cysylltwch â Emily Reddy  (emily@dvsc.co.uk <mailto:emily@dvsc.co.uk>)