DVSC Team

 • Helen Wilkinson          Prif Weithredwr
 • Rhian Drake                  Swyddog Cyllid
 • Nicola Davies                Gweinyddwr Aelodaeth a Chefnogi Busnes
 • Jackie Evans                 Hwylusydd Gwirfoddoli ac Ymgysylltu Lles
 • Gerry Frobisher          Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Lles- Arweinydd Ieuenctid
 • Bronwen Isaac            Hwylusydd Cefnogaeth y Sector
 • Emily Reddy                Swyddog Datblygur’r Sector
 • Isobel Smith                Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Lles – Arweinydd Cynhwysiant                                                                                  Gweithredol
 • Anna Williams           Swyddog Prosiect Cynhwysiant Gweithredol
 • Lisa Williams             Pennaeth Gwirfoddoli, Lles a Chymorth y Sector – Arweinydd Iechyd a Gofal                                                              Cymdeithasol
 • Vera Jones                  Gofalwr/Glanhawr
 • Jeff Brimble               Gofalwr