Cymorth Ymarferol

Cymorth Ymarferol

Gallwn gynnig y cyfraddau canlynol yn gystadleuol iawn :
  • Llogi Ystafell yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun.

1 x Ystafell Gynadledda Lawr        1 x Ystafell Cyfarfod fynu’r grisiau (Max 8)

  • Benthyg Offer
  • Cyflogau – gwiliwch isod
  • Cadw Cyfrifon
  • Cyfrifon
  • Llun Gopio
  • Argraffu
  • Lle Swyddfa i’w rhentu yn Naylor Leyland

      Cyfleusterau Cyflogau, cadw llyfrau a chyfrifon

Os cyfrifo cyflogau, “PAYE” neu Yswiriant Gwladol ar gyfer gweithwyr ac mae’n achosi cur pen i chi , am ffi bach gadewch                 i GGSDd trefnu i gael gwneud y cyfrifiadau i chi.

     Cysylltwch: Steve Vollmer a’r 01824 702441  neu stephen@dvsc.co.uk am for a quote

Am bobpeth arall, cysylltwch â Bronwen neu Nicola on 01824 702441 neu bronwen@dvsc.co.uk neu nicola@dvsc.co.uk

Adnoddau