Diweddariad Grantiau Cronfa Gofal Canolraddol y Trydydd Sector

Diweddariad Grantiau Cronfa Gofal Canolraddol y Trydydd Sector

Mae’n bleser gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) gyhoeddi bod ail gyfran cyllid Cronfa Gofal Canolraddol ar gyfer Anableddau Dysgu a Phlant ag Anghenion Cymhleth Llywodraeth Cymru yn cael ei ddosbarthu ledled gogledd Cymru i fudiadau trydydd...