Ariannu

CYNGOR ARIANNU

.coins

 

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

A oes gennych chi syniad da, ond nid ydych yn siwr sut i’w ariannu?

Edrychwch ar y Ffynonellau Ariannu isod, neu fel arall, gwnewch apwyntiad i’n gweld, unai e-bostiwch sectorsupport@dvsc.co.uk neu ffoniwch 01824 709334 / 709316

 

********************************************************************************

Ar hyn o bryd mae gan CGGSDd  un aelod o staff sy’n gymwys i roi cyngor ariannol i sefydliadau Trydydd Sector.

  • Cyfrifoldeb a Stephen Convill, Swyddog Datblygu’r Sector, Cymorth Ariannu a Hyfforddiant  sydd hefo rheolaeth gyffredinol o gyngor cyllido

*************************************************************************************************

Pleidleisiwch rŵan! – ‘Eich Cymuned Chi, Eich Dewis Chi’

Mae’r pleidleisio wedi agor ar gyfer ‘Eich Cymuned Chi, Eich Dewis Chi’ eleni.

Mae aelodau’r cyhoedd o bob rhan o ogledd Cymru yn cael eu hannog i bleidleisio dros y fenter y maen nhw’n teimlo sy’n haeddu cael siâr o £42,000. Mae’r arian sydd ar gael yn gyfuniad o arian a gafwyd drwy’r Deddf Elw Troseddau ac arian o Gronfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Winston Roddick CB QC.

Ar y rhestr fer eleni mae 32 o fentrau o’r chwe sir yng ngogledd Cymru sydd wedi gwneud cais am grant o hyd at £3,000. Bydd dau brosiect o bob sir yn llwyddiannus a bydd un prosiect a fydd yn gweithredu ar draws gogledd Cymru gyfan yn cael grant o hyd at £6,000.

Mae modd pleidleisio tan ddydd Gwener, Tachwedd 27. Am ragor o wybodaeth am y grwpiau sydd wedi gwneud cais ac i bleidleisio dilynwch y ddolen:

http://www.north-wales.police.uk/contact/your-community-your-choice.aspx

*******************************************************************