Amdanom Ni

Rydym yn hyrwyddo gweithredu gwirfoddol

Medrwn helpu â:

  • Chyrsiau hyfforddiant am bris rhesymol i wirfoddolwyr a gweithwyr mewn ystafell hyfforddi cwbl hygyrch
  • Gwybodaeth a chyngor am ffynonellau ariannol
  • Gwasanaeth talu cyflogau
  • Recriwtio a lleoli Gwirfoddolwyr
  • Dosbarthu gwybodaeth mewn Cylchlythyr rheolaidd
  • Chyngor a gwybodaeth i’ch helpu i redeg neu i sefydlu grwp gwirfoddol/cymunedol ar gofrestru elusennol, cyfansoddiadau, neu gyfraith cyflogaeth
  • Rhoi cefnogaeth i wirfoddolwyr i’w galluogi i ymwneud mwy o fewn eu cymunedau
  • Rheoli Prosiectau
  • Pop maes o ddatblygiad menter a busnes
  • Menter Gymdeithasol