Big Lottery Fund

Hello again,   As we’ve discussed, we are investing £13.5 million into a programme tackling rural poverty in Wales.   It aims to make great things happen in rural communities in Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Powys, Ceredigion, Pembrokeshire,...
Gwybodaeth Bwydo ar y Fron yng Ngogledd Cymru

Gwybodaeth Bwydo ar y Fron yng Ngogledd Cymru

Lansio siop un stop ar y we yng Ngogledd Cymru i helpu mamau newydd Gall mamau newydd gael gafael ar gyfoeth o wybodaeth a chyngor ar fwydo ar y fron diolch i dudalennau gwybodaeth newydd ar-lein a lansiwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gall teuluoedd...
Breastfeeding Information North Wales

Breastfeeding Information North Wales

New one-stop-shop for breastfeeding information in North Wales launched to help new mums   New mums can access a wealth of information and advice on breastfeeding through a new online information hub launched by Betsi Cadwaladr University Health Board. Families...