Helen Wilkinson yn Brif Weithredwr newydd y Cyngor

Mae’n bleser gan Fwrdd Ymddiriedolwyr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych gyhoeddi penodiad Helen Wilkinson yn Brif Weithredwr newydd y Cyngor. Mae Helen yn eiriolwr brwd dros werth gwirfoddoli, y sector gwirfoddol a datblygiad dan arweiniad y gymuned. Bu’n...

Helen Wilkinson appointed as the new Chief Executive Officer DVSC.

The Board of Trustees of DVSC are delighted to announce that Helen Wilkinson has been appointed as the new Chief Executive Officer. Helen is a passionate advocate of the value of volunteering, the voluntary sector and community led development. She has been a...