EnglishDenbighshire Voluntary Services CouncilCymraeg

Croeso i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Welcome to Denbighshire Voluntary Services Council

Our mission statement is to:-

"Promote, support, develop and give Voice to the Voluntary sector which encourages Community involvement enhancing the quality of People's lives"

Naylor Leyland Centre, Well Street,
Ruthin, Denbighshire, LL15 1AF

Tel: 01824 702441
Fax: 01824 705412       E.mail: office@dvsc.co.uk

Company Limited by Guarantee 3132487
Registered Charity 1054322

OPENING HOURS

MON-THURS  8.30am - 4.30pm

FRI   8.30am - 4.00pm

Ein Datganiad Cenhadol yw:-

"I hyrwyddo cefnogi, datblygu a rhoi llais i'r Sector Gwirfoddol sy'n annog ymglymiad cymunedol i wella ansawdd bywyd pobl"

Canolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1AF

Ffôn: 01824 702441
Ffacs: 01824 705412     E.bost: office@dvsc.co.uk

Cwmni Cyfyngedig Drwy Warant 3132487
Elusen Gofrestredig 1054322

ORIAU AGORED

DYDD LLUN - DYDD IAU  8.30am - 4.30pm

DYDD GWENER   8.30am - 4.00pm